VIDENSCENTER FOR MOMS

Alt hvad du behøver at vide om moms på ét sted

Velkommen til vores momsuddannelsesside! På denne side vil vi gerne hjælpe dig som sælger på Amazon med at uddybe din viden om europæisk moms. Her kan du finde oplysninger om gældende regler og få at vide, hvorvidt du er underlagt eventuelle momsforpligtelser. Vi viser dig desuden, hvilke skridt du skal tage for at sikre overholdelse af momsreglerne, og hvilke løsninger der er tilgængelige for dig.
39 € (exkl. USt.) pro Monat + Verkaufsgebühren

Grundlæggende koncepter

Hvad er omsætningsafgift (moms)?

Omsætningsafgift forkortes som moms. Moms er en skat, som momspligtige erhvervsdrivende i EU lægger oven i prisen på de varer, de sælger, og videresender til de relevante skattemyndigheder, når de indgiver deres selvangivelse.

Hvis du sælger varer i et europæisk land, skal du sandsynligvis registrere dig for moms i alle lande, hvor du sælger.

Hver sælger på Amazon er selv ansvarlig for overholdelse af de gældende momsregler. Hvis du er usikker på dine forpligtelser, skal du søge faglig rådgivning.
Toldgebyrer og importmoms

Hvordan fungerer moms?

Det grundlæggende princip er, at virksomheder får den moms, de har betalt på deres køb, tilbage og derefter kan opkræve moms på deres salg. Mens du betaler moms til skattemyndighederne, betaler slutforbrugeren moms som en del af købsprisen. Du kan kun kræve den moms, du har betalt for dine køb, tilbage og opkræve moms på dit salg, hvis du er momspligtig.

Sælgere med et momsnummer i det respektive europæiske land skal i tilfælde, hvor der stilles krav om en momsfaktura, oplyse kunderne om den opkrævede moms, inklusive sats og beløb, på fakturaen. På denne måde ved kunden, hvor meget moms der er blevet opkrævet på det købte produkt.

Hvor høje er EU-momssatserne?

De anvendte momssatser varierer afhængigt af det europæiske land og produkttypen (standardsatsen skal være mindst 15 %). Derudover anvender visse europæiske lande forskellige satser for bestemte produkter.

Retningslinjerne for moms giver myndighederne i de respektive lande mulighed for frit at fastsætte niveauet for momssatsen, med forbehold af følgende to grundlæggende regler:
 1. Standardsatsen for alle varer og tjenesteydelser.
 2. Et europæisk land kan vælge at anvende en eller to nedsatte satser, men kun på varer eller tjenesteydelser, der er anført i momsdirektivet.
Standardmomssatsen er den sats, som europæiske lande anvender på alle ikke-fritagne varer og tjenesteydelser. Den må ikke være mindre end 15 %. Der er ingen øvre grænse.
Momssatser i EU-medlemslandene
Medlemsland
Kode
Standardsats
Tyskland
DE
19 %
Frankrig
FR
20 %
Italien
IT
22 %
Spanien
ES
21 %
Polen
PL
23 %
Tjekkiet
CZ
21 %
Nederlandene
NL
21 %
Hvad er en momsangivelse?

Hvad er en momsangivelse?

Enhver person, der er registreret som momspligtig, er forpligtet til at indgive en momsangivelse for hver relevant periode. Momsangivelsen er processen med at udarbejde og indgive rapporter til skattemyndighederne for at give dem oplysninger om dine transaktioner i den relevante periode og oplyse dem det momsbeløb, du skal betale (eller modtage i tilfælde af for meget betalt moms).

En momsangivelse indeholder oplysninger om den moms, kunderne opkræves, og som betales til leverandører, samt grænseoverskridende salg, grænseoverskridende erhvervelser, import og eksport.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvor ofte skal jeg indgive en momsangivelse?

Dette afhænger af kravene i det europæiske land og sælgerens forpligtelser i det pågældende land. Mange europæiske lande kræver månedlig eller kvartalsvis indberetning. Kontakt din skatterådgiver for yderligere hjælp.

Hvad er toldgebyrer?

Ved import af varer fra et land uden for Europa til et europæisk land kan der opkræves toldgebyrer. Toldsatsen fastsættes på grundlag af den HS-varekode, der gælder for det importerede produkt, og den kan påvirkes af varernes oprindelse. Told og importmoms beregnes som en procentdel af varernes toldværdi. Kontakt din skatterådgiver for yderligere hjælp.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvad betyder toldgebyrer for mig som sælger?

Varer, der importeres fra lande uden for Europa, skal muligvis gennemgå toldkontrol. Toldpapirer eller -dokumenter (f.eks. toldangivelse) skal udarbejdes og ledsage de importerede varer. Disse dokumenter er den vigtigste kilde til oplysninger, som toldmyndighederne bruger til at kontrollere de toldgebyrer, der skal betales. I nogle tilfælde kan toldmyndigheden dog kontrollere varerne for at fastlægge størrelsen af de skyldige told og/eller afgifter og kan anmode om yderligere oplysninger. Disse bruges blandt andet til at afgøre, om varerne overholder de gældende europæiske regler.
Hvad er importmomsen?

Hvad er importmomsen?

Ud over den skyldige told kan importmomsen også opkræves for den samme import af varer til et europæisk land. Den beregnes på grundlag af varernes toldværdi plus eventuelle gældende toldsatser. Importmomsen refunderes normalt via din momsangivelse, forudsat at du er momsregistreret i det land, hvor varerne er angivet hos toldmyndighederne, og er "ejer" af varerne.

Hvad betyder fakturering?

I mange europæiske lande forventer kunderne en faktura, der viser den indberettede moms. Momslovgivningen i det land, hvor du sender dine varer fra, og hvor kunden befinder sig, kræver muligvis, at du udsteder en momsfaktura til kunden. Processen for udstedelse af en momsfaktura varierer fra land til land. Du kan finde flere oplysninger her.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvad betyder fakturering for mig som sælger?

Alle momspligtige europæiske sælgere skal udstede en gyldig momsfaktura til Amazon Business-kunder for hver ordre.
Skatterådgivning

Skatterådgivning

Hvis du er en ikke-EU-baseret sælger, skal du udpege en skatterepræsentant i nogle EU-lande til at registrere din moms for dig.

Skatterepræsentation er den proces, hvorved en individuel person eller et selskab handler på vegne af et ikke-hjemmehørende selskab i EU til momsformål. Skatterepræsentanter i mange EU-lande er solidarisk ansvarlige for momsgæld for en sælger, der ikke er baseret i EU.

Som onlinesælger kan bankgarantier og ekstra gebyrer være påkrævet for at sikre brugen af en skatterådgiver. Disse ekstra krav afhænger af de landespecifikke krav og udbyderen af skatterådgivningstjenesterne.

Gå til vores dedikerede momsuddannelsessider i Seller Central for at få flere oplysninger.

Momsforpligtelser

Momsregler i hele Europa

Har jeg brug for et momsregistreringsnummer?

Afhængigt af typen af din virksomhed er du momspligtig i europæiske lande i overensstemmelse med gældende regler. Momspligten afhænger af flere faktorer, såsom placeringen af dit kontor, forsendelsesmodellen og din årlige omsætning.
Registrer dig til momstjenester på Amazon

Find ud af, om du har brug for at momsregistrere dig.

Giv os flere oplysninger om din virksomhed, så vi kan hjælpe dig med at afgøre, om du har brug for at momsregistrere dig:

I hvilket land vil du gerne sælge? (Vælg en mulighed)

Har du en Amazon-sælgerkonto? (Vælg en mulighed)

Er du ny her?
Du har angivet, at du endnu ikke har en sælgerkonto på Amazon. Ved at registrere sig den månedlige takst, som ikke medfører nogen langsigtede forpligtelser, kan sælgere nå ud til millioner af købere på Amazon.co.uk og i de europæiske onlinebutikker. Den månedlige salgstakst omfatter utrolige fordele for alle, der lige er begyndt at sælge eller ønsker at udbygge deres forretning.
Hvordan ved jeg, om jeg er momspligtig i EU?
Følgende oplysninger hjælper dig med at forstå, hvilke momsforpligtelser der gælder for dig. Om du skal momsregistrere dig i et EU-land, afhænger af, hvordan du driver din forretning. Følgende nøglefaktorer bestemmer, om du er forpligtet til at momsregistrere dig: Virksomhedens etableringsland, placeringen af din lagerbeholdning og dit salgsniveau (få mere at vide om EU-landenes "momsgrænseværdier").
Skatteoplysninger, kort over England
Hvor har din virksomhed hjemsted?
I Storbritannien
Du skal tilmelde dig momsregistrering i Storbritannien, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer varer i Storbritannien og
 • du sælger dem til forbrugere, der er bosiddende i Storbritannien, og
 • dit salg overstiger den britiske indenlandske momsgrænseværdi på GBP 85.000.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
I et andet EU-land
Du skal tilmelde dig momsregistrering i Storbritannien, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer dine varer i Storbritannien eller
 • du sælger til forbrugere, der er bosiddende i Storbritannien (ikke erhvervskunder), og
 • dit salg overstiger den britiske udenlandske momsgrænseværdi på GBP 70.000.
Uden for EU
Du skal tilmelde dig momsregistrering i Storbritannien, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer, som du opbevarer i Storbritannien, til kunder i EU.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
Du kan finde flere oplysninger under ofte stillede spørgsmål om moms

Sådan lader du dig momsregistrere i Storbritannien

Mulighed 1: Indsend selv dine momsangivelser

Hvis du finder ud af, at momsregistrering er påkrævet i Storbritannien, skal du indsende en ansøgningsskema til de britiske skattemyndigheder. Du kan gøre det online på HMRC-webstedet (de britiske skattemyndigheder)
Når du har fuldført momsregistreringen, modtager du et momsnummer. Med det kan du gøre følgende:
 • Indsende momsangivelser – Meddel de britiske skattemyndigheder (HMRC) det opkrævede momsbeløb, og anmod eventuelt om, at der gøres krav på fradrag for indgående moms.
 • Udstede momsfakturaer, der viser den moms, du har opkrævet hos kunderne.
 • Få penge tilbage på dine forretningsudgifter (samt den importmoms, der blev betalt på det tidspunkt, hvor varerne blev importeret til EU). Få at vide, hvordan du får refunderet momsen på dine forretningsudgifter

Mulighed 2: Overlad det til Amazon

Momstjenester på Amazon
Momstjenester på Amazon er en bekvem og omkostningseffektiv løsning til behandling af momsregistreringer og -angivelser direkte i Seller Central. Få mere at vide om momstjenesterne på Amazon
Hvis du har spørgsmål om dine momsforpligtelser og overholdelsen af dem, bør du søge professionel rådgivning.
Bemærk: Varer, der importeres til EU, er underlagt toldgebyrer og importmoms.
Tak fordi du sælger på Amazon!
Hvordan ved jeg, om jeg er momspligtig i EU?
Følgende oplysninger hjælper dig med at forstå, hvilke momsforpligtelser der gælder for dig. Om du skal momsregistrere dig i et EU-land, afhænger af, hvordan du driver din forretning. Følgende nøglefaktorer bestemmer, om du er forpligtet til at momsregistrere dig: Virksomhedens etableringsland, placeringen af din lagerbeholdning og dit salgsniveau (få mere at vide om EU-landenes "momsgrænseværdier").
Skatteoplysninger, kort over England
Hvor har din virksomhed hjemsted?
I Storbritannien
Du skal tilmelde dig momsregistrering i Storbritannien, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer varer i Storbritannien og
 • du sælger dem til forbrugere, der er bosiddende i Storbritannien, og
 • dit salg overstiger den britiske indenlandske momsgrænseværdi på GBP 85.000.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
I et andet EU-land
Du skal tilmelde dig momsregistrering i Storbritannien, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer dine varer i Storbritannien eller
 • du sælger til forbrugere, der er bosiddende i Storbritannien (ikke erhvervskunder), og
 • dit salg overstiger den britiske udenlandske momsgrænseværdi på GBP 70.000.
Uden for EU
Du skal tilmelde dig momsregistrering i Storbritannien, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer, som du opbevarer i Storbritannien, til kunder i EU.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
Du kan finde flere oplysninger under ofte stillede spørgsmål om moms

Sådan lader du dig momsregistrere i Storbritannien

Mulighed 1: Indsend selv dine momsangivelser

Hvis du finder ud af, at momsregistrering er påkrævet i Storbritannien, skal du indsende en ansøgningsskema til de britiske skattemyndigheder. Du kan gøre det online på HMRC-webstedet (de britiske skattemyndigheder)
Når du har fuldført momsregistreringen, modtager du et momsnummer. Med det kan du gøre følgende:
 • Indsende momsangivelser – Meddel de britiske skattemyndigheder (HMRC) det opkrævede momsbeløb, og anmod eventuelt om, at der gøres krav på fradrag for indgående moms.
 • Udstede momsfakturaer, der viser den moms, du har opkrævet hos kunderne.
 • Få penge tilbage på dine forretningsudgifter (samt den importmoms, der blev betalt på det tidspunkt, hvor varerne blev importeret til EU). Få at vide, hvordan du får refunderet momsen på dine forretningsudgifter

Mulighed 2: Overlad det til Amazon

Momstjenester på Amazon
Momstjenester på Amazon er en bekvem og omkostningseffektiv løsning til behandling af momsregistreringer og -angivelser direkte i Seller Central. Få mere at vide om momstjenesterne på Amazon
Hvis du har spørgsmål om dine momsforpligtelser og overholdelsen af dem, bør du søge professionel rådgivning.
Bemærk: Varer, der importeres til EU, er underlagt toldgebyrer og importmoms.
Er du ny her?
Du har angivet, at du endnu ikke har en sælgerkonto på Amazon. Ved at registrere sig den månedlige takst, som ikke medfører nogen langsigtede forpligtelser, kan sælgere nå ud til millioner af købere på Amazon.co.uk og i de europæiske onlinebutikker. Den månedlige salgstakst omfatter utrolige fordele for alle, der lige er begyndt at sælge eller ønsker at udbygge deres forretning.
Hvordan ved jeg, om jeg er momspligtig i EU?
Følgende oplysninger hjælper dig med at forstå, hvilke momsforpligtelser der gælder for dig. Om du skal momsregistrere dig i et EU-land, afhænger af, hvordan du driver din forretning. Følgende nøglefaktorer bestemmer, om du er forpligtet til at momsregistrere dig: Virksomhedens etableringsland, placeringen af din lagerbeholdning og dit salgsniveau (få mere at vide om EU-landenes "momsgrænseværdier").
Skatteoplysninger, kort over Tyskland
Hvor har din virksomhed hjemsted?
I Tyskland
Du skal lade dig momsregistrere i Tyskland, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer varer i Tyskland og
 • du sælger dem til forbrugere, der er bosiddende i Tyskland, og
 • dit salg overstiger den tyske indenlandske momsgrænseværdi på EUR 17.500.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
I et andet EU-land
Du skal lade dig momsregistrere i Tyskland, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer dine varer i Tyskland eller
 • du sælger til forbrugere, der er bosiddende i Tyskland (ikke erhvervskunder), og
 • dit salg overstiger den tyske udenlandske momsgrænseværdi på EUR 100.000.
Uden for EU
Du skal lade dig momsregistrere i Tyskland, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer, som du opbevarer i Tyskland, til kunder i EU.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
Du kan finde flere oplysninger under ofte stillede spørgsmål om moms

Sådan lader du dig momsregistrere i Tyskland

Mulighed 1: Indsend selv dine momsangivelser

Hvis du finder ud af, at momsregistrering er påkrævet i Tyskland, skal du indsende en ansøgningsskema til de tyske skattemyndigheder. Du kan finde flere oplysninger på BZSt, Forbundsskatteforvaltningen
Når du har fuldført momsregistreringen, modtager du et momsnummer. Med det kan du gøre følgende:
 • Indsende momsangivelser – Meddel BZSt det opkrævede momsbeløb, og anmod eventuelt om, at der gøres krav på fradrag for indgående moms.
 • Udstede momsfakturaer, der viser den moms, du har opkrævet hos kunderne.
 • Få penge tilbage på dine forretningsudgifter (samt den importmoms, der blev betalt på det tidspunkt, hvor varerne blev importeret til EU). Få at vide, hvordan du får refunderet momsen på dine forretningsudgifter

Mulighed 2: Overlad det til Amazon

Momstjenester på Amazon
Momstjenester på Amazon er en bekvem og omkostningseffektiv løsning til behandling af momsregistreringer og -angivelser direkte i Seller Central. Få mere at vide om momstjenesterne på Amazon
Hvis du har spørgsmål om dine momsforpligtelser og overholdelsen af dem, bør du søge professionel rådgivning.
Bemærk: Varer, der importeres til EU, er underlagt toldgebyrer og importmoms.
Tak fordi du sælger på Amazon!
Du har angivet, at du allerede har en sælgerkonto på Amazon.
Nyttige hurtige links (kræver login til Seller Central):
Hvordan ved jeg, om jeg er momspligtig i EU?
Følgende oplysninger hjælper dig med at forstå, hvilke momsforpligtelser der gælder for dig. Om du skal momsregistrere dig i et EU-land, afhænger af, hvordan du driver din forretning. Følgende nøglefaktorer bestemmer, om du er forpligtet til at momsregistrere dig: Virksomhedens etableringsland, placeringen af din lagerbeholdning og dit salgsniveau (få mere at vide om EU-landenes "momsgrænseværdier").
Skatteoplysninger, kort over Tyskland
Hvor har din virksomhed hjemsted?
I Tyskland
Du skal lade dig momsregistrere i Tyskland, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer varer i Tyskland og
 • du sælger dem til forbrugere, der er bosiddende i Tyskland, og
 • dit salg overstiger den tyske indenlandske momsgrænseværdi på EUR 17.500.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
I et andet EU-land
Du skal lade dig momsregistrere i Tyskland, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer dine varer i Tyskland eller
 • du sælger til forbrugere, der er bosiddende i Tyskland (ikke erhvervskunder), og
 • dit salg overstiger den tyske udenlandske momsgrænseværdi på EUR 100.000.
Uden for EU
Du skal lade dig momsregistrere i Tyskland, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer, som du opbevarer i Tyskland, til kunder i EU.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
Du kan finde flere oplysninger under ofte stillede spørgsmål om moms

Sådan lader du dig momsregistrere i Tyskland

Mulighed 1: Indsend selv dine momsangivelser

Hvis du finder ud af, at momsregistrering er påkrævet i Tyskland, skal du indsende en ansøgningsskema til de tyske skattemyndigheder. Du kan finde flere oplysninger på BZSt, Forbundsskatteforvaltningen
Når du har fuldført momsregistreringen, modtager du et momsnummer. Med det kan du gøre følgende:
 • Indsende momsangivelser – Meddel BZSt det opkrævede momsbeløb, og anmod eventuelt om, at der gøres krav på fradrag for indgående moms.
 • Udstede momsfakturaer, der viser den moms, du har opkrævet hos kunderne.
 • Få penge tilbage på dine forretningsudgifter (samt den importmoms, der blev betalt på det tidspunkt, hvor varerne blev importeret til EU). Få at vide, hvordan du får refunderet momsen på dine forretningsudgifter

Mulighed 2: Overlad det til Amazon

Momstjenester på Amazon
Momstjenester på Amazon er en bekvem og omkostningseffektiv løsning til behandling af momsregistreringer og -angivelser direkte i Seller Central. Få mere at vide om momstjenesterne på Amazon
Hvis du har spørgsmål om dine momsforpligtelser og overholdelsen af dem, bør du søge professionel rådgivning.
Bemærk: Varer, der importeres til EU, er underlagt toldgebyrer og importmoms.
Er du ny her?
Du har angivet, at du endnu ikke har en sælgerkonto på Amazon. Ved at registrere sig den månedlige takst, som ikke medfører nogen langsigtede forpligtelser, kan sælgere nå ud til millioner af købere på Amazon.co.uk og i de europæiske onlinebutikker. Den månedlige salgstakst omfatter utrolige fordele for alle, der lige er begyndt at sælge eller ønsker at udbygge deres forretning.
Hvordan ved jeg, om jeg er momspligtig i EU?
Følgende oplysninger hjælper dig med at forstå, hvilke momsforpligtelser der gælder for dig. Om du skal momsregistrere dig i et EU-land, afhænger af, hvordan du driver din forretning. Følgende nøglefaktorer bestemmer, om du er forpligtet til at momsregistrere dig: Virksomhedens etableringsland, placeringen af din lagerbeholdning og dit salgsniveau (få mere at vide om EU-landenes "momsgrænseværdier").
Skatteoplysninger, kort over Frankrig
Hvor har din virksomhed hjemsted?
I Frankrig
Du skal lade dig momsregistrere i Frankrig, hvis følgende gælder:
 • De opbevarer varer i Frankrig og
 • du sælger dem til forbrugere, der er bosiddende i Frankrig, og
 • dit salg overstiger den franske indenlandske momsgrænseværdi på EUR 82.200.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
I et andet EU-land
Du skal lade dig momsregistrere i Frankrig, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer dine varer i Frankrig eller
 • du sælger til forbrugere, der er bosiddende i Frankrig (ikke erhvervskunder), og
 • dit salg overstiger den franske udenlandske momsgrænseværdi på EUR 35.000.
Uden for EU
Du skal lade dig momsregistrere i Frankrig, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer, som du opbevarer i Frankrig, til kunder i EU.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
Du kan finde flere oplysninger under ofte stillede spørgsmål om moms

Sådan lader du dig momsregistrere i Frankrig

Mulighed 1: Indsend selv dine momsangivelser

Hvis du finder ud af, at momsregistrering er påkrævet i Frankrig, skal du indsende en ansøgningsskema til de franske skattemyndigheder. Du kan finde flere oplysninger på de franske skattemyndigheders officielle websted

Når du har fuldført momsregistreringen, modtager du et momsnummer. Med det kan du gøre følgende:

Mulighed 2: Overlad det til Amazon

Momstjenester på Amazon
Momstjenester på Amazon er en bekvem og omkostningseffektiv løsning til behandling af momsregistreringer og -angivelser direkte i Seller Central. Få mere at vide om momstjenesterne på Amazon
Hvis du har spørgsmål om dine momsforpligtelser og overholdelsen af dem, bør du søge professionel rådgivning.
Bemærk: Varer, der importeres til EU, er underlagt toldgebyrer og importmoms.
Tak fordi du sælger på Amazon!
Du har angivet, at du allerede har en sælgerkonto på Amazon. Klik her for at logge ind på din sælgerkonto.
Nyttige hurtige links:
Hvordan ved jeg, om jeg er momspligtig i EU?
Følgende oplysninger hjælper dig med at forstå, hvilke momsforpligtelser der gælder for dig. Om du skal momsregistrere dig i et EU-land, afhænger af, hvordan du driver din forretning. Følgende nøglefaktorer bestemmer, om du er forpligtet til at momsregistrere dig: Virksomhedens etableringsland, placeringen af din lagerbeholdning og dit salgsniveau (få mere at vide om EU-landenes "momsgrænseværdier").
Skatteoplysninger, kort over Frankrig
Hvor har din virksomhed hjemsted?
I Frankrig
Du skal lade dig momsregistrere i Frankrig, hvis følgende gælder:
 • De opbevarer varer i Frankrig og
 • du sælger dem til forbrugere, der er bosiddende i Frankrig, og
 • dit salg overstiger den franske indenlandske momsgrænseværdi på EUR 82.200.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
I et andet EU-land
Du skal lade dig momsregistrere i Frankrig, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer dine varer i Frankrig eller
 • du sælger til forbrugere, der er bosiddende i Frankrig (ikke erhvervskunder), og
 • dit salg overstiger den franske udenlandske momsgrænseværdi på EUR 35.000.
Uden for EU
Du skal lade dig momsregistrere i Frankrig, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer, som du opbevarer i Frankrig, til kunder i EU.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
Du kan finde flere oplysninger under ofte stillede spørgsmål om moms

Sådan lader du dig momsregistrere i Frankrig

Mulighed 1: Indsend selv dine momsangivelser

Hvis du finder ud af, at momsregistrering er påkrævet i Frankrig, skal du indsende en ansøgningsskema til de franske skattemyndigheder. Du kan finde flere oplysninger på de franske skattemyndigheders officielle websted

Når du har fuldført momsregistreringen, modtager du et momsnummer. Med det kan du gøre følgende:

Mulighed 2: Overlad det til Amazon

Momstjenester på Amazon
Momstjenester på Amazon er en bekvem og omkostningseffektiv løsning til behandling af momsregistreringer og -angivelser direkte i Seller Central. Få mere at vide om momstjenesterne på Amazon
Hvis du har spørgsmål om dine momsforpligtelser og overholdelsen af dem, bør du søge professionel rådgivning.
Bemærk: Varer, der importeres til EU, er underlagt toldgebyrer og importmoms.
Er du ny her?
Du har angivet, at du endnu ikke har en sælgerkonto på Amazon. Ved at registrere sig den månedlige takst, som ikke medfører nogen langsigtede forpligtelser, kan sælgere nå ud til millioner af købere på Amazon.co.uk og i de europæiske onlinebutikker. Den månedlige salgstakst omfatter utrolige fordele for alle, der lige er begyndt at sælge eller ønsker at udbygge deres forretning.
Hvordan ved jeg, om jeg er momspligtig i EU?
Følgende oplysninger hjælper dig med at forstå, hvilke momsforpligtelser der gælder for dig. Om du skal momsregistrere dig i et EU-land, afhænger af, hvordan du driver din forretning. Følgende nøglefaktorer bestemmer, om du er forpligtet til at momsregistrere dig: Virksomhedens etableringsland, placeringen af din lagerbeholdning og dit salgsniveau (få mere at vide om EU-landenes "momsgrænseværdier").
Skatteoplysninger, kort over Italien
Hvor har din virksomhed hjemsted?
I Italien
Du skal lade dig momsregistrere i Italien, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer varer i Italien og
 • du sælger dem til forbrugere, der er bosiddende i Italien
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
I et andet EU-land
Du skal lade dig momsregistrere i Italien, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer dine varer i Italien eller
 • du sælger til forbrugere, der er bosiddende i Italien (ikke erhvervskunder), og
 • dit salg overstiger den italienske udenlandske momsgrænseværdi på EUR 35.000.
Uden for EU
Du skal lade dig momsregistrere i Italien, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer, som du opbevarer i Italien, til kunder i EU.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
Du kan finde flere oplysninger under ofte stillede spørgsmål om moms

Hvordan lader jeg mig momsregistrere i Italien?

Mulighed 1: Indsend selv dine momsangivelser

Hvis du finder ud af, at momsregistrering er påkrævet i Italien, skal du indsende en ansøgningsskema til de italienske skattemyndigheder. Du kan finde flere oplysninger på de italienske skattemyndigheders officielle websted

Når du har fuldført momsregistreringen, modtager du et momsnummer. Med det kan du gøre følgende:

Mulighed 2: Overlad det til Amazon

Momstjenester på Amazon
Momstjenester på Amazon er en bekvem og omkostningseffektiv løsning til behandling af momsregistreringer og -angivelser direkte i Seller Central. Få mere at vide om momstjenesterne på Amazon
Hvis du har spørgsmål om dine momsforpligtelser og overholdelsen af dem, bør du søge professionel rådgivning.
Bemærk: Varer, der importeres til EU, er underlagt toldgebyrer og importmoms.
Tak fordi du sælger på Amazon!
Du har angivet, at du allerede har en sælgerkonto på Amazon.
Nyttige hurtige links:
Hvordan ved jeg, om jeg er momspligtig i EU?
Følgende oplysninger hjælper dig med at forstå, hvilke momsforpligtelser der gælder for dig. Om du skal momsregistrere dig i et EU-land, afhænger af, hvordan du driver din forretning. Følgende nøglefaktorer bestemmer, om du er forpligtet til at momsregistrere dig: Virksomhedens etableringsland, placeringen af din lagerbeholdning og dit salgsniveau (få mere at vide om EU-landenes "momsgrænseværdier").
Skatteoplysninger, kort over Italien
Hvor har din virksomhed hjemsted?
I Italien
Du skal lade dig momsregistrere i Italien, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer varer i Italien og
 • du sælger dem til forbrugere, der er bosiddende i Italien
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
I et andet EU-land
Du skal lade dig momsregistrere i Italien, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer dine varer i Italien eller
 • du sælger til forbrugere, der er bosiddende i Italien (ikke erhvervskunder), og
 • dit salg overstiger den italienske udenlandske momsgrænseværdi på EUR 35.000.
Uden for EU
Du skal lade dig momsregistrere i Italien, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer, som du opbevarer i Italien, til kunder i EU.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
Du kan finde flere oplysninger under ofte stillede spørgsmål om moms

Hvordan lader jeg mig momsregistrere i Italien?

Mulighed 1: Indsend selv dine momsangivelser

Hvis du finder ud af, at momsregistrering er påkrævet i Italien, skal du indsende en ansøgningsskema til de italienske skattemyndigheder. Du kan finde flere oplysninger på de italienske skattemyndigheders officielle websted
Når du har fuldført momsregistreringen, modtager du et momsnummer. Med det kan du gøre følgende:

Mulighed 2: Overlad det til Amazon

Momstjenester på Amazon
Momstjenester på Amazon er en bekvem og omkostningseffektiv løsning til behandling af momsregistreringer og -angivelser direkte i Seller Central. Få mere at vide om momstjenesterne på Amazon
Hvis du har spørgsmål om dine momsforpligtelser og overholdelsen af dem, bør du søge professionel rådgivning.
Bemærk: Varer, der importeres til EU, er underlagt toldgebyrer og importmoms.
Er du ny her?
Du har angivet, at du endnu ikke har en sælgerkonto på Amazon. Ved at registrere sig den månedlige takst, som ikke medfører nogen langsigtede forpligtelser, kan sælgere nå ud til millioner af købere på Amazon.co.uk og i de europæiske onlinebutikker. Den månedlige salgstakst omfatter utrolige fordele for alle, der lige er begyndt at sælge eller ønsker at udbygge deres forretning.
Hvordan ved jeg, om jeg er momspligtig i EU?
Følgende oplysninger hjælper dig med at forstå, hvilke momsforpligtelser der gælder for dig. Om du skal momsregistrere dig i et EU-land, afhænger af, hvordan du driver din forretning. Følgende nøglefaktorer bestemmer, om du er forpligtet til at momsregistrere dig: Virksomhedens etableringsland, placeringen af din lagerbeholdning og dit salgsniveau (få mere at vide om EU-landenes "momsgrænseværdier").
Skatteoplysninger, kort over Spanien
Hvor har din virksomhed hjemsted?
I Spanien
Du skal lade dig momsregistrere i Spanien, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer varer i Spanien og
 • du sælger dem til forbrugere, der er bosiddende i Spanien
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
I et andet EU-land
Du skal lade dig momsregistrere i Spanien, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer dine varer i Spanien eller
 • du sælger til forbrugere, der er bosiddende i Spanien (ikke erhvervskunder), og
 • dit salg overstiger den spanske udenlandske momsgrænseværdi på EUR 35.000.
Uden for EU
Du skal lade dig momsregistrere i Spanien, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer, som du opbevarer i Spanien, til kunder i EU.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
Du kan finde flere oplysninger under ofte stillede spørgsmål om moms

Hvordan lader jeg mig momsregistrere i Spanien?

Mulighed 1: Indsend selv dine momsangivelser

Hvis du finder ud af, at momsregistrering er påkrævet i Spanien, skal du indsende en ansøgningsskema til de spanske skattemyndigheder. Du kan finde flere oplysninger på de spanske skattemyndigheders officielle websted

Når du har fuldført momsregistreringen, modtager du et momsnummer. Med det kan du gøre følgende:

Mulighed 2: Overlad det til Amazon

Momstjenester på Amazon
Momstjenester på Amazon er en bekvem og omkostningseffektiv løsning til behandling af momsregistreringer og -angivelser direkte i Seller Central. Få mere at vide om momstjenesterne på Amazon
Hvis du har spørgsmål om dine momsforpligtelser og overholdelsen af dem, bør du søge professionel rådgivning.
Bemærk: Varer, der importeres til EU, er underlagt toldgebyrer og importmoms.
Tak fordi du sælger på Amazon!
Du har angivet, at du allerede har en sælgerkonto på Amazon.
Nyttige hurtige links:
Hvordan ved jeg, om jeg er momspligtig i EU?
Følgende oplysninger hjælper dig med at forstå, hvilke momsforpligtelser der gælder for dig. Om du skal momsregistrere dig i et EU-land, afhænger af, hvordan du driver din forretning. Følgende nøglefaktorer bestemmer, om du er forpligtet til at momsregistrere dig: Virksomhedens etableringsland, placeringen af din lagerbeholdning og dit salgsniveau (få mere at vide om EU-landenes "momsgrænseværdier").
Skatteoplysninger, kort over Spanien
Hvor har din virksomhed hjemsted?
I Spanien
Du skal lade dig momsregistrere i Spanien, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer varer i Spanien og
 • du sælger dem til forbrugere, der er bosiddende i Spanien
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
I et andet EU-land
Du skal lade dig momsregistrere i Spanien, hvis følgende gælder:
 • Du opbevarer dine varer i Spanien eller
 • du sælger til forbrugere, der er bosiddende i Spanien (ikke erhvervskunder), og
 • dit salg overstiger den spanske udenlandske momsgrænseværdi på EUR 35.000.
Uden for EU
Du skal lade dig momsregistrere i Spanien, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer, som du opbevarer i Spanien, til kunder i EU.
Du skal muligvis også momsregistrere dig særskilt i andre EU-lande, hvis følgende gælder:
 • Du sælger varer til forbrugere i andre EU-lande.
Du kan finde flere oplysninger under ofte stillede spørgsmål om moms

Hvordan lader jeg mig momsregistrere i Spanien?

Mulighed 1: Indsend selv dine momsangivelser

Hvis du finder ud af, at momsregistrering er påkrævet i Spanien, skal du indsende en ansøgningsskema til de spanske skattemyndigheder. Du kan finde flere oplysninger på de spanske skattemyndigheders officielle websted

Når du har fuldført momsregistreringen, modtager du et momsnummer. Med det kan du gøre følgende:

Mulighed 2: Overlad det til Amazon

Momstjenester på Amazon
Momstjenester på Amazon er en bekvem og omkostningseffektiv løsning til behandling af momsregistreringer og -angivelser direkte i Seller Central. Få mere at vide om momstjenesterne på Amazon
Hvis du har spørgsmål om dine momsforpligtelser og overholdelsen af dem, bør du søge professionel rådgivning.
Bemærk: Varer, der importeres til EU, er underlagt toldgebyrer og importmoms.

Momsregler i hele Europa

Hvad er de forskellige momsregler i Europa?

Det er vigtigt, at du opfylder dine momsforpligtelser og andre skatteforpligtelser i alle lande, hvor din virksomhed driver forretning. Kontakt din skatterådgiver for at få oplysninger om, hvordan du opfylder dine momsforpligtelser. Selvom forskellige faktorer indgår i definitionen af compliance-krav i hele EU, har vi udarbejdet en oversigt over Amazons Marketplace-websteder ud fra sælgernes perspektiv.

Momstjenester på Amazon

Administration af europæiske momsregistreringer og -angivelser

Momstjenester på Amazon er en bekvem og omkostningseffektiv løsning til overholdelsen af momsreglerne, så du kan opfylde kravene til momsregistrering og -angivelse.

Vi tilbyder momstjenester på Amazon i Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Polen og Tjekkiet.

Hvad er inkluderet?

Momsregistrering
Trin 1: Registrer dig, og tilpas dit abonnement
Vælg de lande, hvor der skal registreres moms, og tilføj alle dine eksisterende momsnumre i Seller Central.
Trin 2: Indsaml og videregiv oplysninger
Udfyld det standardiserede spørgeskema, indsaml de kontroldokumenter, der er angivet i den detaljerede tjekliste, og overfør dem til gennemsyn hos din skatteserviceleverandør.
Trin 3: Indsend dokumenter
Download og underskriv de forhåndsudfyldte ansøgningsskemaer. Send dem derefter til din skatteserviceleverandør, som vil indsende din ansøgning til skattemyndighederne.
Trin 4: Få momsnummer(/numre)
Når du har modtaget dit/dine momsnummer(/numre) og skatteblanket for Tyskland, føjes de til din Seller Central-konto. Du kan downloade dine momsregistreringscertifikater direkte fra dit statusdashboard og starte med at udfylde dine momsangivelser ved at klikke på "Start momsangivelser".

Detaljerede oplysninger om momsregistrering og momsangivelser med Momstjenester på Amazon findes i vores håndbog!
Indsendelse af momsangivelser
Når du har fået dit/dine momsnummer(/numre), skal du gennemføre en engangsopsætning og en 5-trins proces for at færdiggøre dine momsangivelser med Momstjenester på Amazon.

Engangsopsætning: Konfigurer din konto til momsangivelser ved at angive yderligere oplysninger om dine produkttilbud og starte momsangivelsen.
5-trins proces:
1) Gennemgå din produktlogfil
Produktlogfilen indeholder oplysninger om alle dine produkter, der er solgt, refunderet eller returneret i et af de lande, du har registreret til Momstjenester på Amazon i de sidste 3 måneder.
2) Gennemgå Amazons momstransaktionsrapport
Amazons momstransaktionsrapport indeholder relevante momsoplysninger om transaktioner, der finder sted i de lande, hvor du har abonneret på Momstjenester på Amazon.
3) Gennemgå en ekstra momsrapport, og tilføj eventuelle transaktioner, der ikke er foretaget på Amazon
Den ekstra momsrapport indeholder oplysninger om dit salg, dine refusioner, returneringer, kreditter, grænseoverskridende varebevægelser i EU, køb eller import uden for Amazon. Den kan muligvis også omfatte dine salgs- og refusionstransaktioner på Amazon, hvis du ikke har aktiveret momsberegningstjenesten. Du skal tilføje dine transaktioner foretaget via andre kanaler end Amazon, så de kan medtages i dine månedlige forhåndsregistreringer!
4) Gennemgå forhåndsregistreringsudkast
Du skal efterfølgende gennemgå dine udkast. Deri kan du se en oversigt over momsforpligtelsen for hvert land samt status og frist for hver indsendelse.
5) Foretag en momsbetaling
Når dine momsangivelser er udarbejdet af din skatteserviceleverandør, kan du se din forfaldne momsbetaling og betalingsfristen for hvert land i portalen til Momstjeneste på Amazon. Denne betaling er ikke automatiseret. Du skal selv gennemføre denne betaling.
5-trins proces
Skatterepræsentation
Som beskrevet i afsnittet "Skatterepræsentation" ovenfor skal du, hvis du ikke er en salgspartner, der er bosiddende i EU, i visse EU-lande udpege en skatterepræsentant (også kaldet skattemæssig repræsentation) til at indberette momsen for dig.
De lande, der er omfattet af Momstjenester på Amazon, der kræver en skattemæssig repræsentation, er Frankrig, Italien, Spanien og Polen.

Hvis du har brug for at registrere dig i et af disse lande, hjælper din skatteserviceleverandør dig med den skattemæssige repræsentation som en del af Momstjenester på Amazon.
Gratis EORI-nummer i Storbritannien og/eller EU
Den gratis EORI-tjeneste leveres af din skatteserviceleverandør. Din skatteserviceleverandør bestemmer ligeledes, i hvilket land i EU der skal ansøges om et EU-EORI-nummer.
Opdateringer i realtid via Seller Central
Opdateringer i realtid om dine momsindberetningskrav og betalingsfrister via Seller Central.
Automatiseret rapportering – Intrastat, sammenfattende indberetninger, alle lokalt krævede rapporter
Ansvarsfraskrivelse:
a) Momstjenester på Amazon understøtter ikke momsindberetning i forbindelse med levering af telekommunikations-, tv- og radiotjenester samt elektronisk leverede tjenester. Disse understøttes i ordningen "Mini One Stop Shop" (MOSS). Du kan finde flere oplysninger om MOSS-ordningen og processen for registrering hos MOSS, ved at gå tilden pågældende side på det officielle EU-websted. Kontakt din lokale skatteserviceleverandør for at få yderligere hjælp til disse punkter.

b) Leverer ikke momsregistrerings- og indberetningstjenester i din virksomheds etableringsland. Dette understøtter således ikke udarbejdelsen eller indsendelsen af One Stop Shop-rapporter (OSS) på det tidspunkt, hvor denne lovgivning indføres. Vi hjælper dig imidlertid med at identificere de transaktioner, der skal indsendes i dine OSS-angivelser. Disse transaktioner indgår ikke i momsrapporter genereret af Momstjenester på Amazon. Du skal derefter i samarbejde med din skattemægler i opholds-/hjemlandet indgive OSS-indberetninger. Kontakt din nationale skattemægler i opholds-/hjemlandet for at få et OSS-nummer og indgive dine OSS-indberetninger. Kontakt venligst dit opholds-/hjemlands skattemægler for at få et OSS-nummer og indgive dine OSS-indberetninger.

Hvorfor skal jeg registrere mig?

Lav pris

Nemt

Drag fordel af vores rådgivning om momsregistrering og automatiserede momsangivelser.
Du skal blot videregive os de data og dokumenter, vi anmoder om baseret på dine valgte lande, hvorefter Momstjenester på Amazon tager sig af de komplekse, dyre og tidskrævende processer for dig.
- Gælder for alle dine Amazon- og ikke-Amazon-transaktioner
- Erfaren og troværdig ekstern skatteserviceleverandør, som indgiver dine momsangivelser
- Gratis EORI i Storbritannien og/eller EU med Momstjenester på Amazon*
- Service og support skræddersyet til dine behov

*Den gratis EORI-tjeneste leveres af din skatteserviceleverandør, som også bestemmer det relevante land i EU, hvor der skal ansøges om et EU-EORI-nummer.
Kundesupport

Dedikeret kundesupport

Momstjenester på Amazon tilbyder en selvbetjeningshjælp samt dedikeret kundesupport leveret direkte af vores sælgerserviceteam på engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, kinesisk, koreansk og japansk.

Anmod om et opkald

Udfyld formularen. En repræsentant fra vores Compliance Solutions-team kontakter dig snarest og giver dig flere oplysninger om, hvordan vores løsninger kan hjælpe dig med at overholde reglerne.

Sælger du allerede på Amazon?
Amazons compliance-løsninger
Fornavn*
Efternavn*
E-mail*
Telefon*
Vi beskytter dit privatliv. Vi skal bruge dine personlige oplysninger for at kunne behandle din anmodning og kontakte dig. Ved at udfylde denne formular accepterer du at blive kontaktet via telefon og e-mail, så du kan flere oplysninger om vores compliance-tjenester.

Du kan til enhver tid afmelde dig yderligere kommunikation ved at følge den respektive vejledning i de relevante kommunikationsmidler. Dine data behandles i overensstemmelse med Amazon Service Europes privatlivspolitik.

Vores samarbejdspartnere

Momstjenester på Amazon har udvalgt erfarne og troværdige skatteserviceleverandører i Europa til at hjælpe dig flere steder til et omkostningseffektivt gebyr.

Når du registrerer dig, kan du vælge din foretrukne partner blandt en række skatteserviceleverandører, der står til rådighed i dit etableringsland.

Gå til vores dedikerede Momstjenester på Amazon-side vedrørende gebyrer i Seller Central for at få mere at vide.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem er kvalificeret til at benytte sig af Momstjenester på Amazon?
Alle salgspartnere, der er registreret til at sælge på et europæisk Marketplace-websted, er kvalificeret til at registrere sig til Momstjenester på Amazon uden begrænsninger.
Hvordan foregår betalingsprocessen? Skal jeg betale skatteserviceleverandørerne først og derefter få refusion?
Ved momsregistrering, indgivelse af momsangivelser og skattemæssig repræsentation trækkes gebyret direkte fra din primære Amazon Seller Central-konto. Før vi trækker pengene på din konto, sender vi dig en besked med det beløb, der skal opkræves, og den nøjagtige dato for opkrævningen. Du behøver ikke betale til skatteserviceleverandører. Hvis det er relevant, modtager du en faktura direkte fra Amazon efter din kampagneperiode.

Hvis du er interesseret i yderligere tjenester såsom skatterådgivning, kan du kontakte skatteserviceleverandøren separat uden om Momstjenester på Amazon. Klik her for at finde ud af mere om de ekstra tjenester, der tilbydes af vores skatteserviceleverandører og deres gebyrer.
Inkluderer det månedlige gebyr for Momstjenester på Amazon moms på abonnementsgebyret?
Prisen inkluderer ikke moms på abonnementsgebyret for Momstjenester på Amazon. Hvis det er relevant, fremgår denne værdi af din faktura og fratrækkes saldoen på din Amazon Seller Central-konto. Du kan se den som "Andre justeringer" på din transaktionsside. Du kan kræve momsbeløbet tilbage på din periodiske momsangivelse som et normalt indgående momsgebyr.
Hvad er inkluderet i momsregistreringsgebyret?
Momsregistreringsgebyret inkluderer:
• Momsregistrering
• EORI (registrering og identifikation af økonomiske operatører) i Storbritannien
• EORI i et EU4-land
• Certificeret oversættelsestjeneste
Hvad er inkluderet i mit gebyr for indgivelse af momsangivelser?
Dit gebyr for indgivelse af momsangivelser inkluderer:
• Momsangivelser i overensstemmelse med det benyttede lands krav
• Intrastat-meddelelser
• Oversigtsmeddelelser
• Lokalt krævede meddelelser såsom Spesometro i Italien
• Ansøgning om et britisk og europæisk EORI-nummer
• Administration af moms med Amazon-teknologi via Seller Central
• Dedikeret kundesupport
Hvornår bliver jeg debiteret gebyret?
Momsregistrering opkræves pr. land, når du har registreret dig til Momstjenester på Amazon. For indgivelse af momsangivelser og skattemæssig repræsentation opkræver vi et månedligt gebyr, hvis det er relevant, efter udarbejdelsen af din første indgivelse, eller eventuelt efter at din kampagneperiode er afsluttet.
Hvordan bliver jeg debiteret?
Gebyret for Momstjenester på Amazon opkræves på din primære europæiske Marketplace-konto. Gebyret fratrækkes din konto som "Anden justering".

Som vist i nedenstående tabel faktureres du separat for Amazon-teknologien og skatteserviceleverandøren:

Antallet lande

Udarbejdelse af momsangivelsen

Skatteserviceleverandørens faktura

Faktura fra Amazon

1
399 €
200 €
199 €
2
749 €
400 €
349 €
3
1.099 €
600 €
499 €
4.
1.399 €
800 €
599 €
5
1.699 €
1.000 €
699 €
6
1.699 €
1.000 €
699 €
7
1.699 €
1.000 €
699 €

Find ud af, hvad sælgere siger om moms

Da vi først kiggede på muligheden "Paneuropæisk forsendelse via Amazon", vidste vi, at vi skulle registrere moms i hvert enkelt land, hvor vi ville have en lagerbeholdning. Momsregistreringen var ikke en særlig vanskelig opgave for os, da der normalt kun er lidt ekstra administrativt arbejde, der skal udføres pr. kvartal.
Zamir Cajee, administrerende direktøriQualTech
Salg i hele Europa med Amazon – iQualTech

Flere momsressourcer

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på ofte stillede spørgsmål om moms.
Hvad er konsekvenserne af manglende overholdelse af momsreglerne i EU?
EU-landene har et harmoniseret momssystem. Manglende overholdelse af momsregistreringsreglerne og manglende opfyldelse af løbende compliance-krav inden for EU har alvorlige konsekvenser:

- Som regel skal du betale den moms, som du skulle have betalt til de relevante (EU) skattemyndigheder, samt renter på moms fra forfaldsdatoen. Denne periode er normalt fra den dato, hvor du har ansøgt om et momsnummer, opkrævet moms på dit salg og indbetalt momsen til skattemyndighederne (selvom du ikke har opkrævet moms på dit salg i den periode).

- Hvis skattemyndighederne får kendskab til, at du ikke har opfyldt dine momsforpligtelser, skal du muligvis betale en bøde. Bødens størrelse afhænger normalt af det skyldige momsbeløb og den periode, hvor du ikke har opfyldt dine momsforpligtelser. Sanktionerne for sen registrering er generelt en vis procentdel, der beregnes ud fra det momsbeløb, der skulle have været overført til skattemyndighederne. Den måde, hvorpå størrelsen af de individuelle sanktioner beregnes, varierer fra land til land. Hvis du bevidst eller forsætligt undlader at opfylde dine momsforpligtelser, kan du også blive retsforfulgt af offentlige myndigheder.

Hvis Amazon får besked om at du ikke har opfyldt dine momsforpligtelser, kan du miste dine salgstilladelse på Amazon-websteder. Du kan ikke oprette tilbud, før du kan bevise, at du overholder momsreglerne.

På webstedet for momsressourcer har vi angivet nogle nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig med at tage højde for dine forpligtelser i forbindelse med overholdelsen af momsreglerne. Disse oplysninger er imidlertid ikke en omfattende vejledning og er ikke en erstatning for skatterådgivning. Hvis du er usikker på dine forpligtelser, anbefaler vi, at du søger rådgivning enten hos de relevante skattemyndigheder eller hos en uafhængig skatterådgiver.
Hvordan opkræves og refunderes moms?
For at opkræve moms skal du først ansøge om og få et momsnummer. Når du er momsregistreret, er du bundet af momsreglerne i det EU-land, hvor du er registreret. Det betyder normalt, at du skal opkræve moms (hvis relevant) på dit salg og anføre denne moms på en momskompatibel faktura. Kontakt din skatterådgiver, hvis du har spørgsmål til fakturering.

Det momsbeløb, der skal betales til en lokal skattemyndighed eller opkræves hos dine kunder, kan modregnes i den moms, der opkræves på dine forretningsudgifter. Kontakt en skatterådgiver for at finde ud af, hvilke udgifter der kan modregnes i momsen.

Bemærk, at du skal gennemgå momsangivelses- og faktureringsreglerne for hvert land, hvor du registrerer dig. Selvom de enkelte regler synes at være ens, kan der være betydelige forskelle.
Hvordan lader jeg mig momsregistrere i flere lande?
Hvis du opbevarer, transporterer eller sælger varer i flere EU-lande, skal du muligvis også lade dig momsregistrere i flere lande. I dette tilfælde skal du muligvis indgive momsangivelser i flere lande.

Reglerne for momsregistrering varierer fra land til land. Vi anbefaler, at du konsulterer en skatterådgiver, især hvis du opbevarer varer i mere end et EU-land eller foretager udenlandsk salg inden for EU.
Jeg sælger produkter fra lande uden for EU til et EU-land (jeg har ingen filial i EU og opbevarer ikke varer i EU). Er jeg momspligtig?
Vi understøtter i øjeblikket kun feeds til teksttilpasning for ét område og op til fem linjer. Billedtilpasninger og produktkonfigurationer uploades stadig manuelt og individuelt.
Jeg sælger produkter fra et andet land til et EU-land. Hvor er jeg momspligtig?
Når du sælger varer fra et EU-land til et andet EU-land, skal du være opmærksom på, at momsregler og -satser kan variere fra land til land. Hvis du opbevarer dine varer i et EU-land, kan du være momspligtig i det pågældende EU-land. Hvis du også overfører dine egne varer fra et EU-land til et andet, eller hvis Amazon (Forsendelse via Amazon) overfører dine varer fra et logistikcenter i et andet land, som du har registreret som lagersted for dine produkter, kan denne overførsel også behandles som en momspligtig transaktion, som skal indberettes i momsangivelsen. Du er ansvarlig for overholdelse af alle gældende momsforpligtelser, herunder momsforpligtelser på Amazon Marketplace-websteder, i de lande, hvorfra du leverer dine varer, i de lande, hvor du leverer eller sender dine varer til, eller i andre lande, såsom importlande, hvis du importerer varer fra lande uden for EU.
Hvor hurtigt skal jeg uploade et momsnummer til Seller Central, når jeg har overskredet momsgrænseværdien?
Du bør altid holde øje med din konto og ansøge om et momsnummer hos den relevante skattemyndighed eller Momstjenester på Amazon, så snart du forventer, at du overskrider grænseværdien eller ikke er i stand til at overholde andre regler om momsregistrering. Da denne proces tager noget tid, anbefaler vi, at du ansøger om dit momsnummer i god tid, før grænseværdien overskrides.
Hvad er forskellen mellem et EU-momsnummer og et lokalt momsnummer?
EU-momsnummer: Momsnumre, som er godkendt og opført i MIAS. Foran EU-momsnummeret er der en landekode, f.eks. IT for Italien eller ES for Spanien, som svarer til det land, der har udstedt nummeret.

Lokalt momsnummer: Et lokalt momsnummer har ingen landekode og er i princippet kun beregnet til indenlandske transaktioner i det land, hvor nummeret er blevet udstedt, f.eks. ved køb fra en indenlandsk leverandør.
Hvad er et skatteregistreringsnummer?
Et skatteregistreringsnummer er det skatteregistreringsnummer, der officielt er udstedt af det land, hvor salgspartnerens virksomhed er hjemmehørende. Hvis en virksomhed f.eks. er hjemmehørende i Frankrig, er det lokale skatteregistreringsnummer det respektive SIRET-nummer. Hvis en virksomhed er hjemmehørende i Kina, er det lokale skatteregistreringsnummer Uniform Social Credit Code. For enkeltpersoner gælder id-nummeret på det kinesiske identitetsdokument.
Firmanavnet, der er registreret for mit momsnummer, stemmer ikke overens med mit registrerede virksomhedsnavn i Seller Central på grund af en stavefejl. Hvad kan jeg gøre?
Vi kan ikke acceptere momsnumre, der ikke stemmer overens med dit registrerede virksomhedsnavn. Du skal kontakte den relevante skattemyndighed for enten at opdatere dit virksomhedsnavn for det registrerede momsnummer eller ansøge om at få et nyt momsnummer for det registrerede virksomhedsnavn på din sælgerkonto.

Du kan også ændre dit virksomhedsnavn i Seller Central. Dette kan dog resultere i en (fornyet) kontoverificeringsproces, og i dette tilfælde skal du fremlægge passende bevis for at få verificeringen godkendt.
Hvor kan jeg tilføje et momsnummer i Seller Central?
Bemærk: Oplysningerne på denne side udgør ikke juridisk, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke bruges som sådan. For at få specifik rådgivning om dine momsforpligtelser anbefaler vi, at du konsulterer en skatterådgiver. Derudover træder nogle lovgivningsmæssige ændringer i kraft i januar 2021, der kan have indflydelse på oplysningerne på denne side.
Amazon-logo: Tyskland
© 2024 Amazon.com, Inc. eller deres datterselskaber
Facebook-logo
Twitter-logo
LinkedIn-logo
TikTok-logo
YouTube-logo